Default Image

PiezoMotor i samarbete med ytterligare ett globalt telekombolag

February 13, 2018

PiezoMotor i samarbete med ytterligare ett globalt telekombolag

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) offentliggjorde den 23 januari 2018 ett samarbete med ett globalt telekomföretag där bolagets massvolymmotor utvärderas för integrering i utrustning för telekommunikationsnät för mobiltelefoni. Idag meddelar PiezoMotor att ett samarbete med ytterligare en världsledande leverantör av denna typ av utrustning nu inleds.

 

Samarbetet syftar till att utveckla justerbara filter för radiolänkar där PiezoMotors mikromotorteknologi öppnar upp möjligheter för såväl miniatyrisering, som bättre teknisk prestanda och ökad kostnadseffektivitet.

PiezoMotor förväntar sig inga intäkter under samarbetets första fas, men har redan inlett initiala diskussioner med en stor potentiell produktionspartner i Asien. Vid en framtida fullskalig produktionssättning av applikationen uppskattas årsbehovet kunna uppgå till flera miljoner motorer och ett samarbete på tillverkningssidan bedöms därmed som mer sannolikt än egen produktionsuppbyggnad.

 

”Nu samarbetar vi med två av världens ledande företag verksamma inom utrustning för telekomnät och parallellt med det produktrelaterade arbetet gör vi insatser för att bygga upp den industriella infrastruktur bestående av t.ex. produktionspartners som kommer att krävas för att nå fullskalig massvolymproduktion av vår motorteknologi. Det är vår bedömning att justerbara enheter i telekomnät representerar en potential på miljontals motorer med ett samlat försäljningsvärde för PiezoMotor på flera hundra miljoner kronor årligen”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

[email protected]

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 14:45 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]