Default Image

PiezoMotor ingår avsiktsförklaring för utveckling av högprecisionsutrustning

November 29, 2016

PiezoMotor ingår avsiktsförklaring för utveckling av högprecisionsutrustning

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, har undertecknat en avsiktsförklaring med HUBER Diffraktionstechnik GmbH avseende utveckling av en ny serie positioneringsutrustning med extrem precision.

Parterna avser gemenensamt utveckla nya system bestående av en kombination av luftlager (Air Bearings) och PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer. Laboratorier, röntgensystem och synkrotronanläggningar – som används vid exempelvis utveckling av nya material – är några av målmarknaderna för dessa avancerade system. Många applikationer är dessutom konstruerade för att fungera i extrema miljöer som exempelvis vakuum, låg temperatur, magnetism eller hög strålning.

HUBER Diffraktionstechnik GmbH är ett familjeföretag som har varit verksamt inom precisionssystem sedan 1970-talet och som har försäljning på alla viktiga marknader som USA, Japan och Kina.

“De system vi avser utveckla har extrem precision bättre än allt annat på marknaden och visar i vilken liga PiezoMotor spelar. Precisionskraven ökar på alltfler områden och våra mikromotorer är värdefulla nyckelkomponenter i den utvecklingen”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

“Vi arbetar på en ny serie linjära och roterande positioneringssystem med oöverträffad upplösning och exakt repeterbarhet. För att uppnå detta behöver vi kombinera vår kompetens med PiezoMotors imponerande Piezo LEGS®-motorer”, säger Norman Huber, VD för HUBER Diffraktionstechnik GmbH.


Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

[email protected]


Certified Adviser

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: [email protected].


Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. www.www.piezomotor.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2016 kl. 18:55 CET.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]