Default Image

PiezoMotor ingår avsiktsförklaring kring volymleveranser till telekomindustrin

December 28, 2018

PiezoMotor ingår avsiktsförklaring kring volymleveranser till telekomindustrin

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent) gällande framtida volymleveranser med en tillverkare av komponenter till framtidens mobiltelefoninät.

PiezoMotor samarbetar med flera ledande tillverkare av olika typer av komponenter till mobiltelefoninät. Samarbetena syftar till att utveckla justerbara enheter för att bland annat möjliggöra system som snabbt kan ställas om för olika frekvensband. Industrins digitalisering, Internet of Things, fjärrstyrning av maskiner och fordon och den växande datamängden i näten är exempel på faktorer som driver på utvecklingen.

PiezoMotors nya mikromotor kommer under inledningen av 2019 att genomgå tester hos en tillverkare av mikrovågsfilter. Givet en framgångsrik integrering av motorerna i kundens filterprodukt samt att tekniska och prismässiga krav uppnås är det sedan kundens avsikt att köpa motorer i tusentals under 2019 följt av hundratusentals under 2020/2021. Kunden gör också bedömningen att det långsiktiga volymbehovet – enbart för justerbara mikrovågsfilter – uppgår till miljontals motorer årligen.

”Under 2019 och 2020 etablerar vi den produktionskapacitet som kommer att krävas för att svara upp mot våra telekomkunders volymbedömningar. Leveranser om tusentals motorer kan vi hantera från vår befintliga anläggning och därefter ska den nya, högautomatiserade produktionslinan ta vid”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

[email protected]

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerad optik.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 11:20 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]