Default Image

PiezoMotor inleder andra utvecklingsfasen i samarbetet med det världsledande teknik- och elektronikbolaget

July 11, 2018

PiezoMotor inleder andra utvecklingsfasen i samarbetet med det världsledande teknik- och elektronikbolaget

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar idag att den första projektfasen i samarbetet med det världsledande teknik- och elektronikbolaget har avslutats och att bolaget har mottagit en bekräftelse på att nästa utvecklingsfas ska inledas omedelbart.

Samarbetet inleddes vid årsskiftet och under årets två första kvartal har PiezoMotor arbetat intensivt med utvecklingen av den nya mikromotorn. Mycket goda tekniska resultat har uppnåtts och utvecklingen går nu in i nästa fas. Kommande projektfas sträcker sig till omkring oktober 2018 och innefattar bland annat elektronikoptimering. Det kommande arbetet ska också leda till de första småskaliga leveranserna av den nya motorn till samarbetspartnern.

PiezoMotors intäkter från den första projektfasen uppgår till ca 2,5 MSEK. Intäkterna från projektets andra fas beräknas generera intäkter om ca 2,7 MSEK. I likhet med den första fasen avser intäkterna främst kostnadstäckning. Som tidigare har kommunicerats ligger det stora kommersiella värdet i samarbetet för PiezoMotor i rätten till kommersialisering av den nya motorteknologin inom flera stora, i avtalet väl definierade, världsomspännande massvolymmarknader utanför samarbetspartnerns huvudsakliga marknadsområde.

“Vi är mycket nöjda och stolta över vad vi har åstadkommit under årets första halvår. Vi har i det här samarbetet uppnått tekniska resultat ingen tidigare har kunnat prestera. Projektet löper nu vidare med bibehållen intensitet och parallellt med det pågående projektarbetet fortgår utvärderingen av den nya mikromotorn för flera andra massvolymapplikationer liksom arbetet kring utvärdering av de olika alternativen för fullskalig produktionssättning”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

[email protected]

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerad optik.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 08:35 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]