Default Image

PiezoMotor inleder ny bankrelation

October 12, 2016

PiezoMotor inleder ny bankrelation

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), meddelar härmed att bolaget byter bank till SEB.

Till grund för SEB:s beslut att överta bolagets samtliga banklån och försäkringar ligger PiezoMotors plan för framtida expansion och lönsamhet.

“Ledningen har bedömt att SEB på ett bättre sätt kan stödja PiezoMotor i den expansion bolaget har inlett. Vi behöver en bank som förstår de behov vi har som publikt bolag med växande leveransvolymer och kundlista världen över”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD                                             Olof Stranding, CFO

+46 (0)708-18 24 00                                                  +46 (0)70-10 10 824

[email protected]                        [email protected]

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. www.www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2016 kl. 08:40 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]