Default Image

PiezoMotor meddelar avsikt att byta namn på koncernen till Acuvi

March 7, 2022

PiezoMotor meddelar avsikt att byta namn på koncernen till Acuvi


PiezoMotor tillkännager idag avsikten att byta namn på koncernen till Acuvi. Den föreslagna namnändringen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 7 april 2022.

Det föreslagna namnbytet är resultatet av ett ingående strategi- och varumärkesarbete. Målet har varit att skapa ett namn som bättre speglar koncernens utveckling och ger en starkare sammanhållen tillhörighet för bolagen i gruppen. Genom namnbytet kan också både bredden och djupet i koncernens kunderbjudanden belysas tydligare vilket stärker den framtida affärspotentialen ytterligare.

Under Acuvi består verksamheten idag av tre huvudsakliga bolag – PiezoMotor samt de under 2021 förvärvade bolagen Sensapex och TPA Motion. Dessa bolagsnamn behålls då de utgör välkända varumärken på bolagens respektive marknader. Koncernens strategi är att genom lönsam organisk tillväxt i kombination med förvärv bygga en global ledare inom lösningar inom många applikationer med ökande krav på precision och miniatyrisering.

“Vi är väl positionerade och inne i en tydlig tillväxtfas. Det senaste året har vi expanderat våra kunderbjudanden och etablerat en väsentligt utökad kundbas och har därmed blivit relevanta inom alltfler applikationer och applikationsområden. Våra bolagsnamn är välkända på sina respektive marknader och får genom det nya namnet på koncernen en ännu tydligare gemensam koppling. Vi har redan skapat en integrerad global ledningsgrupp som gör att vi snabbare kan utnyttja värdefulla synergier mellan de olika verksamheterna och öka vår kommersiella expansion och produktutveckling ännu mer, särskilt när det gäller kombinerade lösningar. I Acuvi bygger vi nu en global ledare inom avancerade lösningar för applikationer med ökande krav på precision och miniatyrisering”, säger Anders Kottenauer, VD.

För ytterligare information om det nya namnet och koncernens framtida profil, vänligen se www.piezomotor.com.

PiezoMotor Uppsala AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                                        

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Tel: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2022 kl. 08:25.

Release