Default Image

PiezoMotor meddelar ytterligare intäkter från patent- och samarbetsavtal

November 19, 2018

PiezoMotor meddelar ytterligare intäkter från patent- och samarbetsavtal

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har erhållit ytterligare 85 000 EUR från den patentuppgörelse som gjordes med tyska Physik Intrumente (”PI”) i april 2017.

I april 2017 tecknade PiezoMotor ett patent- och samarbetsavtal med PI. Avtalet gav – förutom en så kallad down payment om 1 miljon EUR – ytterligare 0,5 miljon EUR över tre år för att integrera PiezoMotors motorer i PI:s produkter samt en royalty på värdet av PI:s försäljning av de produkter som använder PiezoMotors patent under patentens återstående livslängd.

För royaltyn avtalades även en årlig minimisumma på 150 000 EUR under avtalets första fyra år. När parterna nu har sammanställt försäljningen för de produkter som berörs av avtalet för perioden april 2017 till mars 2018 ska ytterligare 85 000 EUR faktureras. Intäkten kommer att redovisas för räkenskapsåret 2018.

“Både vi själva och PI märker att marknaden för piezolösningar växer snabbare än marknaden i övrigt. Jag är såklart glad för ökade intäkter, men framförallt över ytterligare tecken på det teknikskifte vi befinner oss i. Genom avtalet med PI adderar vi dessutom intäkter från applikationsområden som kompletterar våra egna affärer och projekt”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

johan.westermark@piezomotor.se

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerad optik.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2018 kl. 08:55 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]