Default Image

PiezoMotor offentliggör delårsrapport januari – mars 2021

PiezoMotor offentliggör delårsrapport januari – mars 2021

Produktförsäljningen växte med 25 procent jämfört med första kvartalet föregående år.

PiezoMotor förvärvar efter första kvartalets utgång företaget Sensapex och genomför även nyemissioner som tillför bolaget ca 100 miljoner kronor.

Första kvartalet 2021

· Produktförsäljning 6,5 MSEK (5,2)
· Nettoomsättning 7,1 MSEK (5,9)
· Bruttoresultat 1,0 MSEK (0,1)
· Rörelseresultat -5,7 MSEK (-6,7)
· Resultat efter finansnetto -5,7 MSEK (-6,7)
· Resultat per aktie före och efter utspädning -0,37 SEK (-0,46)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -5,6 MSEK (-6,0)
Händelser under första kvartalet

2021-01-14:      PiezoMotor bekräftar arbete med motorer för mobiltelefonkameror

2021-01-21:      PiezoMotor levererar prototyper för mobiltelefonkameror

2021-01-26:      PiezoMotor inleder nästa fas i 5G-projekt

2021-02-04:      PiezoMotor vinner order inom vävnadsdiagnostik

2021-02-05:      PiezoMotor vinner order inom avancerad mikroskopi

2021-02-10:      PiezoMotor vinner instegsorder inom halvledarindustrin

2021-02-25:      PiezoMotor vinner order inom mikrofluidik

2021-03-16:      PiezoMotor vinner uppföljningsorder från kinesisk kund inom halvledarindustrin

2021-03-19:      PiezoMotor vinner uppföljningsorder från Ginolis

Händelser efter periodens utgång

2021-04-21:       PiezoMotor ingår avtal om att förvärva Sensapex Oy

2021-04-21:       PiezoMotor genomför kraftigt övertecknade nyemissioner om ca 100 mkr

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga bokslutskommunikén som publiceras på PiezoMotors hemsida: www.piezomotor.com/aktien/finansiella-rapporter-piezomotor/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                         Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60                                              + 46 (0)70 -10 10 824

[email protected]                      [email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 08:35 CEST.

Jan-Mar_2021