Default Image

PiezoMotor offentliggör försäljning för fjärde kvartalet 2021

PiezoMotor offentliggör försäljning för fjärde kvartalet 2021

Det amerikanska dotterbolaget TPA ingår i PiezoMotor-koncernen från och med den 16 december 2021. TPA:s försäljning under perioden 1 oktober till 15 december 2021 räknas således inte in i koncernens redovisade försäljning för kvartalet.

Under det fjärde kvartalet 2021 uppgick koncernens redovisade försäljning till 22,5 MSEK. Koncernen var lönsam på EBITDA-nivå.

Totalt uppgick den totala försäljningen för koncernens tre bolag i det fjärde kvartalet 2021 till cirka 49 MSEK. Under fjärde kvartalet 2020 uppgick PiezoMotors försäljning till 9,3 MSEK.

PiezoMotor-koncernen publicerar bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2021 den 15 februari 2022.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2022 kl. 08:05 CEST.

Release