Default Image

PiezoMotor ökar effektiviteten och sänker kostnaderna

September 22, 2016

PiezoMotor ökar effektiviteten och sänker kostnaderna

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), meddelar att bolaget genomför en organisationsförändring för att öka fokuseringen på volymtillverkning och effektiviteten i arbetet med kundanpassningar.

Förändringen, som är en följd av att alltfler kunder inleder serietillverkning, avser enbart tjänstemän, berör anställda inom produktionsstöd och generell marknadsföring och innebär att man går från 32 till 28 anställda. En sammanslagning görs av utvecklings- och produktionsteknikavdelningarna vilket ger ett ökat fokus på vidareutveckling i viktiga kundprojekt.

Totalt minskar den fasta kostnadsmassan med 4 MSEK till 24 MSEK per år. Förändringen innebär att bolagets break-even-nivå sänks från en omsättning på 38 MSEK till 32 MSEK. Den nya organisationen gäller från den 3 oktober 2016.

“Det är naturligt att vi – i takt med att vår verksamhet utvecklas – anpassar organisationen. Det ökande antalet volymordrar gör att vi kan höja effektiviteten i vår verksamhet utan att göra avkall på vår höga innovationsförmåga. Vi har vuxit kraftigt de senaste 18 månaderna och har ambition att fortsätta växa även framöver”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Johan Westermark, VD
+46 (0)708-18 24 00
[email protected]

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor
PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. www.www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2016 kl. 15:15 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]