Default Image

PiezoMotor publicerar finansiell kalender

January 30, 2019

PiezoMotor publicerar finansiell kalender

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) publicerar härmed finansiell kalender för 2019.

 

Delårsrapport januari-mars 2019: 2019-04-24

 

Årsstämma: 2019-05-03

 

Delårsrapport januari-juni 2019: 2019-08-23

 

Delårsrapport januari-september 2019: 2019-10-30

 

Bokslutskommuniké januari-december 2019: 2020-02-12

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-101 08 24

[email protected]

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen verksamma inom bland annat diagnostik, halvledarindustri och avancerad optik.

Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. Bolaget har en väl utbyggd och lönsam patentportfölj med över 60 patent. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019 kl. 08:45 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]