Default Image

PiezoMotor publicerar undertecknad årsredovisning på hemsida

PiezoMotor publicerar undertecknad årsredovisning på hemsida

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, publicerar undertecknad årsredovisning på hemsidan.
De aktieägare som så önskar kan kontakta Bolaget på [email protected]  och få årsredovisning skickat på mail eller post.

Årsredovisningen publiceras på PiezoMotors hemsida: www.piezomotor.com/aktien/finansiella-rapporter-piezomotor/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                   

+46 (0)70-495 02 60                                                                       

[email protected]                                               

Olof Stranding, CFO

+ 46 (0)70 -10 10 824

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021 kl 10:43 CEST.

PiezoMotor ÅR 2020_SWE-Web