Default Image

PiezoMotor signerar huvudsakliga villkor för patent- och samarbetsavtal

acuvi

-

March 15, 2017

PiezoMotor signerar huvudsakliga villkor för patent- och samarbetsavtal

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”) signerar huvudsakliga villkor för patent- och samarbetsavtal med tyska företaget Physik Instrumente (PI) GmbH & Co KG. (“PI”). Det är båda bolagens intention att slutföra och signera slutligt avtal under april månad 2017.

  • PiezoMotor och PI kommer att tillsammans integrera Piezo LEGS®-motorer i olika precisionssystem som PI marknadsför
  • PiezoMotor kommer att vara exklusiv leverantör av piezomotorer till de gemensamt nyutvecklade applikationerna
  • PI kommer att allokera cirka 10 MSEK över en tre årsperiod för utvecklingsarbetet, varav cirka 5 MSEK kommer att finansiera PiezoMotors ingenjörsinsatser
  • PiezoMotor och PI har även kommit överens om upprättandet av ett nytt licensavtal mellan bolagen vilket inkluderar årliga royaltybetalningar till PiezoMotor. Avtalet ersätter det befintliga licensavtalet från 2009 som går ut den 26 mars 2017. PI kommer även att erlägga en down payment till PiezoMotor om ca 10 MSEK
  • PiezoMotor uppskattar inbetalningarna från affärsuppgörelsen under 2017 till uppemot 15 MSEK

“Utöver enbart själva patentlicensieringen syftar samarbetet till att integrera våra Piezo LEGS®-motorer i PI:s högprecisionssystem för olika marknader. Genom uppgörelsen bygger vi ett partnerskap med en stor aktör med omfattande marknadsexponering och stor industriell bas. Jag ser härigenom stora möjligheter för PiezoMotor att kraftigt öka produktionsvolym, försäljning och kassaflöde. Vi kommer att informera marknaden så fort slutligt avtal är signerat”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

johan.westermark@piezomotor.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: info@penser.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. www.www.piezomotor.com

About PI

Over the past four decades, PI (Physik Instrumente) with headquarters in Karlsruhe, Germany, has become the leading manufacturer of positioning systems with accuracies in the nanometer range. The privately managed company is represented at four locations in Germany and internationally by eleven sales and service subsidiaries. Over 850 highly qualified employees around the world enable the PI Group to meet almost any requirement in the field of innovative precision positioning technology. All key technologies are developed in-house. This allows the company to control every step of the process, from design to shipment: The precision mechanics and electronics as well as position sensors.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars 2017 kl. 08:35 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]