Default Image

PiezoMotor släpper delårsrapport januari – september 2016

August 30, 2016

PiezoMotor släpper delårsrapport januari – september 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende första halvåret 2016.

PiezoMotor följer den långsiktiga planen att växa genom alltfler repetitiva industriella leveranser till kunder man tidigare har bedrivit utvecklingssamarbeten med.
Under andra kvartalet 2016 växte bolagets försäljning med 68 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningsökningen under första halvåret 2016 jämfört med motsvarande period föregående år uppgick till 46 procent. Försäljningen under det första halvåret 2016 fördelas på omkring 50 slutkunder. Trots försäljningsökningen under årets första halvår är den fasta kostnadsmassan oförändrad.

“Våra intäkter kommer alltmer från volymleveranser och självklart är det vår ambition att fortsätta växa kraftigt på den mångmiljardmarknad som små elektriska motorer utgör”, säger Johan Westermark, VD.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras separat.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD                                             Olof Stranding, CFO
+46 (0)708-18 24 00                                                  +46 (0)70-10 10 824
[email protected]                             [email protected]

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor
PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. www.www.piezomotor.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 kl. 08:40 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]