Default Image

PiezoMotor vinner order inom mikrofluidik

February 25, 2021

PiezoMotor vinner order inom mikrofluidik

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget vunnit en order inom diagnostik baserad på mikrofluidik. De första leveranserna avser systemets förserieproduktion och sker under första kvartalet 2021.
PiezoMotor har vunnit en order för integrering i ett system för bakterieodling och automatiserad resistensbestämning mot olika antibiotika. Systemet baseras på avancerad mikrofluidik. Leveranserna kommer ingå i PiezoMotors fokusområde Precision.

Ordervärdet uppgår till 250 KSEK och avser kundens förserieproduktion. Leverans sker under första kvartalet 2021. Uppföljningsorder förväntas under innevarande år. Fullskalig produktion av diagnostiksystemet väntas uppnås 2023 vilket uppskattas ge 2 MSEK i årliga intäkter för PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD 

+46 (0)70-495 02 60 

[email protected] 

 

Certified Adviser 

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected]

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08:15 CEST.

Release