Default Image

PiezoMotor vinner ytterligare uppföljningsorder från halvledarindustrin

September 8, 2021

PiezoMotor vinner ytterligare uppföljningsorder från halvledarindustrin

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har vunnit ytterligare en uppföljningsorder från halvledarindustrin till ett värde av 3,1 MSEK med leverans under det fjärde kvartalet 2021.
Ordern har lagts av PiezoMotors distributör i Kina och de LEGS-baserade produkterna kommer att integreras i så kallad litografiutrustning som används vid tillverkning av halvledare. Leveranserna ingår i PiezoMotors fokusområde Precision.

”Vi har sett en positiv utveckling för våra leveranser till halvledarindustrin och vi räknar med att detta fortsätter”, säger Anders Kottenauer, VD för PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2021 kl. 17:35 CEST.