Default Image

PiezoMotors optionsprogram fulltecknat

July 4, 2019

PiezoMotors optionsprogram fulltecknat

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, meddelar härmed att det teckningsoptionsprogram som beslutades vid årsstämman 2019, riktat till bolagets personal har fulltecknats.

Totalt har 450 000 optioner tecknats där varje option berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Optionspriset uppgår till 2,15 SEK per option. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 3 maj till 30 juni 2022 till teckningskursen 98,60 SEK per aktie.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 450 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 3 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.  Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet i bolaget att öka med högst 225 000 SEK.

Fullständiga villkor för teckningsoptionsprogrammet finns på www.piezomotor.com.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60 +46 (0)70-10 10 824

[email protected] [email protected]

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juli 2019 kl. 20:35 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]