Default Image

PiezoMotors VD och CFO köper aktier för 5,9 MSEK

May 25, 2021

PiezoMotors VD och CFO köper aktier för 5,9 MSEK


PiezoMotor Uppsala AB (publ) meddelar idag att VD Anders Kottenauer har förvärvat 105 000 aktier och CFO Olof Stranding 50 000 aktier i bolaget till kursen 38,00 SEK, motsvarade ett värde om sammanlagt cirka 5,9 MSEK. Samtliga aktier har förvärvats från styrelseordförande Adam Dahlberg.

Efter transaktionerna äger Anders Kottenauer 105 000 aktier och 200 000 teckningsoptioner i PiezoMotor. Olof Stranding äger 62 200 aktier och 40 000 teckningsoptioner i bolaget.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                         Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-495 02 60                                              + 46 (0)70 -10 10 824

[email protected]                      [email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl. 15:55 CEST.

Release