Default Image

PiezoMotor inleder samarbete med världsledande teknik- och elektronikbolag för massvolymmotor

November 20, 2017

PiezoMotor inleder samarbete med världsledande teknik- och elektronikbolag för massvolymmotor

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”) har undertecknat ett licens- och utvecklingsavtal med ett av världens största och mest framgångsrika teknik- och elektronikbolag i syfte att utveckla och produktionssätta ett nytt piezobaserat mikromotorkoncept för massvolym. I utbyte mot att finansiera hela projektet får samarbetspartnern exklusiv rätt att använda den nya motorteknologin inom sitt marknadsområde medan PiezoMotor får rätten att sälja motorerna till andra stora globala volymmarknader.

 

Samarbetspartnern kommer att stå för samtliga PiezoMotors kostnader kopplade till projektet. Samarbetets första fas – som omfattar ca 10 veckor och för vilken samarbetspartnern ersätter PiezoMotor med ca 300 000 USD – inleds i samband med avtalets undertecknande. Förutsatt ett fullt genomfört projekt (uppskattas till ca 10 månader) beräknas kostnadsersättningen till PiezoMotor uppgå till ca 2 miljoner USD.

Projektets slutfas inkluderar överföring av motorteknologin till en extern kontraktstillverkare inom samarbetspartnerns befintliga globala industriella nätverk.

Avtalet med samarbetspartnern innebär att PiezoMotor inte kommer att erhålla någon annan ersättning än kostnadstäckning för själva utvecklingsarbetet. Någon mer omfattande ersättning kommer inte heller att utgå från samarbetspartnern efter det att utvecklingsarbetet avslutats. För PiezoMotor ligger den stora potentialen i affären istället i rätten till kommersialisering av den nya motorteknologin inom flera stora, i avtalet väl definierade, världsomspännande massvolymmarknader utanför samarbetspartnerns huvudsakliga marknadsområde.

“Vi har länge sagt att piezomotortekniken har förutsättning att nå miljonvolymapplikationer och nu har vi blivit utvalda att samarbeta med ett av världens ledande och resursstarkaste teknikbolag för att uppnå just detta. Vi är stolta över att ha nått hit och känner stor entusiasm inför samarbetet kring att ta det nya mikromotorkonceptet till massvolym. Konkreta samtal förs redan idag också med flera andra stora globala bolag kring integrering av de här motorerna i deras volymprodukter”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

[email protected]

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2017 kl. 08:00 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]