Default Image

Status exklusiv förhandling avseende licensavtal för mobilkameror

Status exklusiv förhandling avseende licensavtal för mobilkameror


Den 4 juni 2021 meddelade PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”) att bolaget har inlett förhandlingar på exklusiv basis av båda parter kring ett licensavtal avseende massproduktion av PiezoMotors PiezoWave-motorer för applikation i mobiltelefonkameror.

Härmed meddelas att ett avtal, inklusive huvudsakliga ersättningsnivåer, exklusivitetsavgränsningar, rättigheter etc., har förhandlats fram och just nu genomgår slutlig granskning av relevanta ledningspersoner hos motparten.

Ytterligare information i ärendet delges så fort sådan finns tillgänglig.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                   

+46 (0)70-495 02 60                                                                       

[email protected]                                               

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.www.piezomotor.comInformationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2021 kl. 16:35 CEST.

Release