Default Image

Styrelseledamot Fritz Faulhaber har avlidit

February 13, 2017

Styrelseledamot Fritz Faulhaber har avlidit

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”) meddelar med stor sorg att styrelseledamot Fritz Faulhaber har avlidit till följd av allvarlig sjukdom.

“Fritz Faulhaber var en visionär, en stark supporter av PiezoMotor och en mentor för oss som ett innovativt high tech-bolag. Vi är alla i företaget bestörta över nyheten om Dr. Faulhabers bortgång och våra tankar går till hans familj, vänner och kollegor”, säger Adam Dahlberg, styrelseordförande i PiezoMotor.

Dodd Disler, Vice President och COO i MicroMo Electronics, Inc. samt styrelsesuppleant i PiezoMotor, kommer att ersätta Fritz Faulhaber som styrelseledamot vid nästkommande ordinarie bolagsstämma. Dodd Disler, som under lång tid har arbetat väldigt nära Fritz Faulhaber, känner väl till PiezoMotors verksamhet och har även bidragit stort till bolagets strategiska utveckling de senaste åren.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

[email protected]

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. www.www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 17:00 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]