Kommuniké från extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden


Extra bolagsstämman i PiezoMotor Uppsala AB (publ), (”Bolaget”) ägde rum idag den 19 januari 2022. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Extra bolagsstämma beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 29 december 2022 om nyemission om högst 274 649 aktier av serie B till nyckelpersoner i Bolagets dotterbolag TPA Motion med betalning genom tillskjutande av apportegendom.

Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 274 649, från 24 280 816 till 24 555 465. Aktiekapitalet ökar med 137 324,50 kronor från 12 140 408 kronor till 12 277 732,50 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 1,11 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                          Olof Stranding

+46 (0)70-495 02 60                                                                             +46 (0)70-10 10 824

anders.kottenauer@piezomotor.se                                   olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Tel: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri, avancerad optik och konsumentelektronik.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Release