Kommuniké från extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämman i PiezoMotor Uppsala AB (publ), (”Bolaget”) ägde rum idag den 12 november 2021. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande: Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

Extra bolagsstämman i PiezoMotor Uppsala AB (publ), (”Bolaget”) ägde rum idag den 12 november 2021. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
Extra bolagsstämma beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 25 oktober 2021 om nyemission om högst 3 265 307 aktier av serie B, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen riktade sig till en på förhand vidtalad krets av professionella investerare utsedda genom ett accelererat book-building förfarande genomfört av Pareto Securities AB.

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 265 307, från 19 434 112 till 22 699 419. Aktiekapitalet ökar med 1 632 653,5 från 9 717 056 kronor till 11 349 709,5 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 14,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                         

+46 (0)70-495 02 60                                                                            

anders.kottenauer@piezomotor.se  

Olof Stranding, CFO

+46 (0)70-10 10 824

olof.stranding@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Tel: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri, avancerad optik och konsumentelektronik.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Release