PiezoMotor adderar ytterligare viktig kund i Kina

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget har inlett ett samarbete med ytterligare en kinesisk aktör inom halvledarindustrin.

 

Som en följd av en utvärderingsfas under 2016 och 2017 inleds nu det formella utvecklingssamarbetet där PiezoMotors Piezo LEGS®-teknologi ska integreras i avancerade system i litografiutrustning som används vid tillverkning av halvledarkomponenter. Kunden ersätter PiezoMotor för de resurser bolaget dedikerar till projektet.

“Ersättningen till PiezoMotor vid ett fullt projekt bedöms uppgå till 5-10 MSEK, men det stora värdet ligger naturligtvis inte i projektersättningen, utan i framtida leveranser av Piezo LEGS®-motorer. Kunden är en mycket viktig aktör på marknaden för produktionsutrustning till halvledarindustrin och är som referenskund en fantastisk dörröppnare för PiezoMotor i Kina. Samarbetet bevisar nivån på våra produkter avseende bland annat nano-positionering”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

 

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

johan.westermark@piezomotor.se

 

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: info@penser.se.

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 klockan 08:45.