PiezoMotor definierar tre fokusområden

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) fokuserar verksamheten mot tre fokusområden. Syftet är att tydliggöra bolagets kommersialisering och strategi.

PiezoMotor har en stor bredd i sin kundbas. Bolagets kunder är verksamma på många olika geografiska marknader och inom många olika områden. I syfte att tydliggöra bolagets verksamhet fokuseras nu bolagets aktiviteter mot tre tydliga områden; PRECISION, COMPACT DRIVES och CONSUMER.

· PRECISION har kunder främst inom halvledarindustri, avancerad optik och mikroflöden. Produkterbjudandet baseras i huvudsak på Piezo LEGS-plattformen. Alla motorer tillverkas in-house i befintlig produktionslina. Leveransvolymerna uppgår typiskt sett från enstaka till några tusen motorer per applikation.

· COMPACT DRIVES har kunder inom exempelvis medicinteknik och telekom. Produkterbjudandet baseras i huvudsak på Piezo LINK-plattformen. Alla motorer tillverkas in-house i den produktionslina som är under etablering. Leveransvolymerna uppgår typiskt sett från tusentals till hundratusentals motorer per applikation.

· CONSUMER fokuserar på applikationer främst inom konsumentelektronik. Applikationsvolymerna är mycket höga och produkterbjudandet baseras främst på nyutvecklad motorteknologi. Partnerskap och licensiering är viktiga komponenter i kommersialiseringen.

”Givet bredden i vår verksamhet är det viktigt att vi är tydliga kring hur vi går till marknaden med våra olika produkterbjudanden. Genom att definiera våra tre fokusområden ökar tydligheten. Det hjälper oss i vår interna organisation och såväl kunder som investerare får en bättre överblick över PiezoMotor som bolag”, säger Anders Kottenauer, VD.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Release