PiezoMotor får order från optisk mätindustri

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “Bolaget”), världsledande leverantör av mikromotorer, meddelar idag att Bolaget har erhållit en order på motorer från en tysk tillverkare av avancerad optisk mätutrustning.

Ordervärdet uppgår till cirka 0,5 MSEK och leverans planeras ske under 2017. Totalt under året kommer PiezoMotor därmed att leverera motorer till kunden till ett värde av cirka 0,7 MSEK.

Slutkunden har integrerat PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer i avancerade optiska mätutrustningar för tillverkning och test av kamerasystem. Mätutrustningen innehåller en eller flera fokuserbara s.k. kollimatorer där PiezoMotors motorer utgör nyckelkomponenter för att systemet ska uppfylla kundens extrema krav på litenhet och precision. Kunden ser ett starkt ökande behov av deras produkter framförallt för tillverkning och testning av avancerade kamerasystem inom fordonsindustrin.

“I nära samarbete med PiezoMotor har vår tyska kund utvecklat ett mycket avancerat mätsystem och tack vare våra motorer har de lyckats ta fram ett system som är betydligt mindre än föregångaren och samtidigt uppfyller de höga kraven på precision. Kunden har nu lagt den första serieordern och naturligtvis ser jag detta bara som första steget för PiezoMotor in i denna applikation. Kraven på precision och miniatyrisering ökar och vi har den nödvändiga teknologin för att möjliggöra fortsatt utveckling i båda dessa avseenden”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

johan.westermark@piezomotor.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: info@penser.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. www.www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 14:00 CEST.