PiezoMotor ingår exklusivt licensavtal

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden


PiezoMotor Uppsala AB (”PiezoMotor” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har ingått ett exklusivt licensavtal med ett asiatiskt bolag (“Partnern”) för kommersialisering av PiezoMotors PiezoWave[®]-teknologi för kameraoptik inom mobiltelefoner, PCs, kroppsnära teknik (sk. wearables) och bilindustri.

Partnern är en börsnoterad, väletablerad leverantör av integrerade lösningar i mycket höga volymer för Smart Devices, Internet-of-Things-applikationer samt elektronik till bilindustrin med kunder såsom till exempel Samsung, Huawei, OPPO, vivo, Xiaomi, Dell, HP och LG.

PiezoMotor och Partnern kommer att samarbeta kring integrering av PiezoWave[®]-teknologin i mobilkameraapplikationer. Massvolymtillverkning skall etableras av Partnern eller annat bolag i dess nätverk.

Vid massvolymproduktion – vilken avses inledas tidigt 2023 – erhåller PiezoMotor royalty för varje såld enskild PiezoWave[®]-motor. Nivån på royaltyn offentliggörs ej, men den är marknadsmässig.

Under den initiala integrerings-, tekniköverförings- och produktionsetableringsfasen ersätts PiezoMotor av Partnern för de kostnader Bolaget har kopplade till samarbetet. PiezoMotor planerar att expandera sin befintliga organisation och även engagera ett flertal externa konsulter.

Kameraoptik för mobiltelefoner utgör samarbetets initiala fokus. Partnerns exklusiva rätt att kommersialisera PiezoWave[®] innefattar emellertid även andra högvolymapplikationer för kameraoptik. PiezoMotor och Partnern kommer också i god anda kontinuerligt utvärdera möjligheterna att utöka samarbetet också till ytterligare högvolymapplikationer och -marknader.

PiezoMotors VD Anders Kottenauer kommenterar:

”Genom detta partnerskap skapar vi förutsättningarna att ta piezobaserade lösningar in i massvolymapplikationer och vi börjar med kameraoptik för mobiltelefoner. Varje år tillverkas omkring 1,5 miljard smartphones i världen och tillsammans med vår partner siktar vi på att expandera in i denna marknad så aktivt och brett som möjligt”.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                   

+46 (0)70-495 02 60                                                                       

anders.kottenauer@piezomotor.se                                               

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl. 09:58 CEST.

Release