PiezoMotor senarelägger bokslutskommunikén för 2021

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden


PiezoMotor senarelägger bokslutskommunikén för 2021 från tisdag 15 februari till fredag 18 februari. Anledningen till senareläggningen är att arbetet med det redovisningsmässiga införlivandet av det nyförvärvade amerikanska bolaget TPA Motion kräver ytterligare tid.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

Olof Stranding, CFO

ir@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2022 kl. 21:00 CEST.

Release