PiezoMotor tar order i Kina värd 5 miljoner kronor

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget har tagit en order värd 5 MSEK från en ledande kinesisk aktör inom halvledarindustrin.

Piezo LEGS®-motorer ska användas i avancerade system i litografiutrustning som används vid tillverkning av halvledarkomponenter. Totalt uppgår ordervärdet till 5 MSEK och leverans planeras ske under 2019. Kunden förväntas lägga återkommande beställningar på Piezo LEGS®-motorer framöver.

“Vi ser halvledarindustrin som en av våra fokusmarknader och denna kund är en mycket viktig aktör på marknaden för produktionsutrustning inom denna industri. Jag räknar med att den här leveransen och affärsrelationen öppnar upp fler möjligheter för oss ̶  inte minst i Asien”, säger Anders Kottenauer, VD för PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

Certified Adviser

FNCA, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: info@fnca.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2019 kl. 13:00 CEST.