PiezoMotor Uppsala AB får order från svenskt medicinteknikbolag

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, har idag mottagit en order från M Dialysis AB (“M Dialysis”), tillverkare av avancerad medicinteknisk utrustning. Ordern uppgår till omkring 450 KSEK och avser motorer och elektronik till en förserie av M Dialysis nya instrument för klinisk mikrodialys. Leverans planeras under första kvartalet 2017.

M Dialysis har utvecklat ett instrument för övervakning av kritiska metaboliter i hjärnan i samband med monitorering av patienter som genomgår neurointensivvård och annan intensivvård.

“Vi har sålt motorer till flera hundra kunder under de senaste två åren. Bland dessa är PiezoMotor direkt involverat i drygt 40 utvecklingsprojekt, där vi ser att alltfler når serieleveransfas. M Dialysis är det senaste kundexemplet där vi tydligt bekräftar vår strategi att omsätta utvecklingsarbete till repetitiva kundorder och volymtillväxt”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

“PiezoMotors motorer möjliggör extremt precisa flöden i vårt instrument och tack vare detuppnår vi den prestanda vi önskar. Vår målsättning är att sälja vårt instrument i tusental. Nu köper vi motorer till förserien och räknar med att lägga en uppföljningsorder till PiezoMotor redan under 2017″, säger Olof Nord, VD för M Dialysis.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Johan Westermark, VD
+46 (0)708-18 24 00
johan.westermark@piezomotor.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: info@penser.se.

Om PiezoMotor
PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. www.www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2016 kl. 14:00 CEST.