PiezoMotor vinner order inom avancerad mikroskopi

PiezoMotor Uppsala AB (publ) ("PiezoMotor" eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget vunnit en första instegsorder hos en kund verksam inom avancerad mikroskopi. Leverans sker under innevarande kvartal.

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget vunnit en första instegsorder hos en kund verksam inom avancerad mikroskopi. Leverans sker under innevarande kvartal.
PiezoMotor har vunnit en order på mikromotorer och tillhörande elektronik för integrering i ett system för s.k. FIB Microscopy (Focussed Ion Beam). Systemet används bland annat för avancerad materialanalys vilket kräver den extrema precision ner på nano-nivå som PiezoMotors mikromotorer möjliggör. Leveranserna i denna applikation kommer att ingå i PiezoMotors fokusområde Precision.

Ordervärdet uppgår till ca 0,5 MSEK och leverans sker under första kvartalet 2021. PiezoMotor betraktar ordern som en första instegsorder med goda förutsättningar för uppföljningsbeställningar. Kunden är en ledande global tillverkare och leverantör av bland annat FIB Microscopy och Scanning Electron Microscopes (SEM).

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 08:40 CEST.

Release