PiezoMotor vinner order inom medicinteknik

PiezoMotor Uppsala AB (publ) ("PiezoMotor" eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har vunnit en order inom medicinteknik med ett värde på omkring 1,5 MSEK. Leverans sker under innevarande kvartal.

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har vunnit en order inom medicinteknik med ett värde på omkring 1,5 MSEK. Leverans sker under innevarande kvartal.
Ordern kommer från företaget 3DHISTEC, baserat i Budapest, som utvecklar och tillverkar avancerad utrustning för digital scanning för analys av vävnadsprover. 3DHISTEC är ett av de ledande bolagen på området med mer än 2 000 installerade system världen över.

Ordern avser Piezo LEGS-motorer som möjliggör väldigt hög precision i 3DHISTEC:s system.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD 

+46 (0)70-495 02 60 

anders.kottenauer@piezomotor.se 

 

Certified Adviser 

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se. 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 15:30 CEST.