PiezoMotor vinner order inom vävnadsdiagnostik

PiezoMotor Uppsala AB (publ) ("PiezoMotor" eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget har vunnit en order inom vävnadsdiagnostik. De första leveranserna sker under första halvåret 2021. Fullskalig produktionstakt planeras nås under 2023.

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget har vunnit en order inom vävnadsdiagnostik. De första leveranserna sker under första halvåret 2021. Fullskalig produktionstakt planeras nås under 2023.
PiezoMotor har vunnit en order på mikromotorer och tillhörande elektronik för integrering i ett system för vävnadsdiagnostik baserat på nanomekanik. Systemet analyserar och karaktäriserar vävnad på molekylärnivå och möjliggör snabba resultat och optimerad behandlingsstrategi. Leveranserna kommer ingå i PiezoMotors fokusområde Precision.

Leverans av de första mikromotorerna sker under första halvåret 2021 och avser förserieproduktion av diagnostiksystem. Fullskalig produktion av system planeras från och med 2023 med förväntade årliga leveransvolymer från PiezoMotor till ett värde av ca 3 MSEK.

”Kunden har utvecklat en fantastisk produkt och påminner om många liknande projekt i PiezoMotors medicintekniska pipeline. Det är just den här typen av applikationer våra motorers precision möjliggör. Vi utvärderar idag omkring hundra applikationer inom medicinteknik och diagnostik och vi ser ett bra inflöde av nya applikationer på området”, säger Rolf Kohler, försäljningschef på PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl. 09:00 CEST.

Release