Styrelsesuppleant avslutar sitt uppdrag

acuvi Von acuvi
unter Pressmeddelanden

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), meddelar att Karl Faulhaber lämnar uppdraget som styrelsesuppleant i bolaget.

Karl Faulhaber lämnar sitt uppdrag som styrelsesuppleant för att mer fokusera på sina övriga uppdrag inom The FAULHABER GROUP. Gert Frech-Walter, VD för Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, kvarstår alltjämt som ordinarie ledamot och representerar Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG i PiezoMotors styrelse.

Styrelsesuppleanter inkallas vid behov till styrelsens arbete. Det noteras att under året har Karl Faulhaber inte deltagit i några styrelsebeslut i bolaget.

I PiezoMotors styrelse ingår därmed numera följande personer:

Adam Dahlberg, styrelseordförande
Fritz Faulhaber, styrelseledamot
Gert Frech-Walter, styrelseledamot
Henrik Nittmar, styrelseledamot

Dessutom är Dodd Disler styrelsesuppleant i PiezoMotors styrelse.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Johan Westermark, VD
+46 (0)708-18 24 00
johan.westermark@piezomotor.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: info@penser.se.

Om PiezoMotor
PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. www.piezomotor.com