Default Image

Acuvis dotterbolag Sensapex ingår samarbets- och distributionsavtal med Nikon i USA

April 4, 2023

Acuvis dotterbolag Sensapex ingår samarbets- och distributionsavtal med Nikon i USA


Acuvi AB (“Acuvi” eller “Bolaget”) meddelar idag att dotterbolaget Sensapex har ingått ett samarbets- och distributionsavtal med Nikon Instruments i USA för marknadsföring och försäljning av unika lösningar för cellfysiologi och bildbehandlingsapplikationer. Lösningarna är baserade på en kombination av Sensapex och Nikons produkterbjudande med integrerad mjukvarukontroll. Parterna ska även gemensamt kontinuerligt utvärdera möjligheter att utöka samarbetet till ytterligare applikationsområden och marknader. Avtalet är icke-exklusivt.

”Samarbetet med Nikon bekräftar kvaliteten i Sensapex och är en del av en större lansering av Sensapex nyligen utökade produkterbjudande i Nordamerika. Ett nära samarbete med Nikons starka sälj- och marknadsorganisation på världens största marknad kommer att öka kunders medvetenhet kring en revolutionerande lösning för forskning kring cellfysiologi”, säger Mikko Vähäsöyrinki, VP för Acuvis affärsområde Life Science Instrumentation.

Nikon Instruments (“Nikon”) är en del av Nikon Healthcare Business Division som ingår i Nikon-gruppen. Med över 100 års erfarenhet är Nikon en ledande leverantör av tekniskt avancerade instrument med högkvalitativ optik som möjliggör stor flexibilitet, hög prestanda och ökad produktivitet för forskning inom läkemedels- och industriapplikationer.

“Vi ser en ökad aktivitet hos kunder som nu uppvisar tillväxttal på förpandemisk nivå. Det märks såväl via kommunikation från större aktörer som genom ett ökat antal förfrågningar och ordrar på Sensapex produkter. Hög efterfrågan från hälsosektorn, tillväxten inom halvledarindustrin och generellt ökade investeringar inom högprecisionsindustrier väntas driva den framtida tillväxten för Sensapex”, fortsätter Vähäsöyrinki.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, tf VD

[email protected]

Certified Adviser: Redeye AB

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2023.

Release