Default Image

PiezoMotor bekräftar arbete med motorer för mobiltelefonkameror

PiezoMotor bekräftar arbete med motorer för mobiltelefonkameror

Under 2020 har PiezoMotor fått förfrågningar från flera mobiltelefontillverkare gällande mikromotorer för zoomfunktion i mobiltelefonkameror. PiezoMotor bekräftar idag följande:

· PiezoMotor har utvecklat och presenterat olika initiala designalternativ baserade på bolagets allra minsta mikromotorer
· Designalternativen har utvärderats av två av världens största mobiltelefontillverkare
· Diskussioner kring prototypleveranser och förutsättningarna för detta har inletts

”Diskussionerna befinner sig i ett tidigt skede och vi analyserar för tillfället bland annat olika tekniska aspekter och vilka arbetsinsatser som kommer att krävas. Vi återkommer med mer information om prototypleveranserna efterhand som arbetet fortskrider. Det är viktigt att aktiviteterna inom vårt fokusområde för massvolymapplikationer – Consumer – anpassas till kommersialiseringsstrategin som i huvudsak går ut på partnerskap och licensiering och vi utvärderar nu lämplig leverantörsstruktur för utvecklingsarbetet och framtida leveranser”, säger Anders Kottenauer, VD på PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2021 kl. 07:25 CEST.

Release