Default Image

PiezoMotor delårsrapport januari till juni 2017

August 29, 2017

PiezoMotor delårsrapport januari till juni 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende första halvåret 2017.

 

Nettoomsättningen under årets första halvår uppgick till 17,3 MSEK (7,1). Rörelseresultatet för halvåret uppgick till -6,5 MSEK (-11,6) och per den 30 juni 2017 uppgick bolagets likvida medel till 16,0 MSEK.

 

”Under årets första halvår har vi ingått ett viktigt patent- och samarbetsavtal med det tyska företaget Physik Instrumente parallellt med att vi har utökat vår kundstock. Vi har bland annat inlett ett nytt samarbete med ytterligare en kinesisk tillverkare av utrustning för tillverkning av halvledarkomponenter. Jag stärks kontinuerligt i min övertygelse att vår mikromotorteknologi står inför många stora möjligheter”, säger Johan Westermark, VD.

 

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras separat.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Johan Westermark, VD                                             Olof Stranding, CFO

+46 (0)708-18 24 00                                                  +46 (0)70-10 10 824

[email protected]                        [email protected]

 

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.www.piezomotor.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 08:35 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]