Default Image

PiezoMotor får ytterligare order från halvledarindustrin

January 30, 2017

PiezoMotor får ytterligare order från halvledarindustrin

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av mikromotorer, meddelar idag att bolaget har erhållit en uppföljningsorder från en kinesisk tillverkare av utrustning till halvledarindustrin. Ordervärdet uppgår till cirka 1,8 MSEK och leverans planeras ske under första kvartalet 2017. PiezoMotor ser goda förutsättningar att få uppföljningsorder senare i år.

Kunden – en etablerad aktör på marknaden – har integrerat PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer i mycket avancerade så kallade litografisystem som används inom halvledartillverkning. Tack vare litografiteknologin kan extremt små kretsstrukturer skapas och PiezoMotors motorer utgör nyckelkomponenter för att systemet ska uppfylla kundens extrema precisionskrav ända ner på nano-nivå.

Litografimarknaden representerar en marknad med mångmiljonpotential för PiezoMotor och genom denna order tar bolaget ytterligare ett kliv framåt. Nu levererar PiezoMotor till två av de största aktörerna inom denna del av halvledarmarknaden.

“Halvledarindustrin är ett av våra fokusområden och litografi bland de mest intressanta delarna av denna marknad. PiezoMotor har teknologin för att nå de extrema prestandakrav denna industri ställer och jag ser goda förutsättningar för oss att växa ordentligt på området framöver”, säger Johan Westermark, VD för PiezoMotor.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD

+46 (0)708-18 24 00

[email protected]

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-463 80 00. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. Motorernas prestanda inkluderar nanometerprecis rörelse (1 nanometer = 1 miljondels millimeter) och mycket hög kraft i ett miniatyriserat format. Motorerna fungerar i vakuum och kan göras helt icke-magnetiska vilket också öppnar upp helt nya möjligheter. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för högvolymtillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, rymd- och försvarsteknik samt optik är idag kunder till PiezoMotor. www.www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2017 kl. 09:30 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]