Default Image

PiezoMotor genomför riktad nyemission till två institutioner och tillförs cirka 53 MSEK

January 24, 2018

PiezoMotor genomför riktad nyemission till två institutioner och tillförs cirka 53 MSEK

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 10 maj 2017, beslutat om en riktad kontant nyemission om högst 1 785 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 30,00 kronor per aktie.

 

Nyemissionen har tecknats av fonderna Swedbank Robur Microcap och Handelsbanken Microcap. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera tillväxt samt öka bolagets finansiella handlingsutrymme för fortsatt värdeskapande. Genom nyemissionen kommer PiezoMotor att tillföras cirka 53 MSEK efter transaktionskostnader.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 13 906 906 (fördelat på 0 aktier av serie A och 13 906 906 aktier av serie B). Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 12,8 procent baserat på det totala antalet aktier i PiezoMotor vid tiden för nyemissionen.

I samband med transaktionen lånar bolagets största ägare, Adam Dahlberg, ut 1 785 000 aktier till Erik Penser Bank för att underlätta leverans av aktier. De lånade aktierna kommer att återlämnas i samband med att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Erik Penser Bank har varit finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå legal rådgivare i samband med nyemissionen.

 

“Denna investering från Swedbanks och Handelsbankens Microcap-fonder ökar PiezoMotors möjligheter att växa och bygga fler intressanta partnerskap. Den senaste tiden har vi adderat flera väldigt intressanta affärsmöjligheter och med institutionellt ägande utvecklas nu ägarbasen i takt med verksamheten i övrigt. På PiezoMotor ser vi fram emot att fortsätta bygga upp ett fantastiskt teknikbolag”, säger Adam Dahlberg, styrelseordförande i PiezoMotor.

 

“PiezoMotor är ytterligare ett bevis på att Norden är en av de mest attraktiva regionerna för att investera i teknik och innovation. I och med att bolaget har gått in i en fas av kommersiella genombrott tror vi att det har en god möjlighet att etablera sig som den ledande aktören inom mikromotorer baserade på piezoteknik”, säger Carl Armfelt, Portfolio Manager på Swedbank Robur Microcap.

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Johan Westermark, VD                                                     Olof Stranding, CFO

+46 (0)708-18 24 00                                                         +46 (0)70-101 08 24

[email protected]                                     [email protected]

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, Humlegårdsgatan 5, Stockholm. Telefon: +46 (0)8-528 00 399. E-post: [email protected].

 

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Effektiva, extremt precisa och mycket små, ersätter motorerna traditionell teknologi och möjliggör motorisering där sådan tidigare inte varit möjlig. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för tillverkning, forskning och utveckling samt huvudkontor. Alla viktiga geografiska marknader täcks in av ett etablerat globalt distributörsnätverk och många ledande företag inom medicinsk teknik, halvledarindustri, optik m.m. är idag kunder till PiezoMotor. PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. www.piezomotor.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018 kl. 08:50 CEST.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]