Default Image

PiezoMotor inleder nästa fas i mobilkamerasamarbetet

January 27, 2022

PiezoMotor inleder nästa fas i mobilkamerasamarbetet

PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor”) meddelar idag att det exklusiva licensavtal som bolaget ingick i augusti 2021 med ett asiatiskt bolag för kommersialisering av PiezoMotors PiezoWave®-teknologi har gått in i nästa fas där kameralösningen presenteras för potentiella kunder och samarbetspartners.
I nära samarbete med det asiatiska bolaget har PiezoMotor utvecklat en helt ny typ av zoomlösning för kameraoptik i mobiltelefoner. Samarbetet går nu in i nästa fas då lösningen gemensamt presenteras för potentiella kunder och samarbetspartners – däribland ledande kameramodultillverkare. Denna fas förväntas pågå under första och andra kvartalet 2022, med avsikt att ingå kommersiellt samarbete med en eller flera kameramodultillverkare.

PiezoMotors asiatiska partner är en börsnoterad, väletablerad leverantör av integrerade lösningar i mycket höga volymer för bland annat konsumentelektronik.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

[email protected]

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: [email protected].

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2022 kl. 08:15 CEST.

Release